Search Button

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΦΟΡΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Tα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, που χρειάζεται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους για να συνάψουν πολιτικό γάμο, είναι: 

•Ένορκο δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου που διαβεβαιώνει ότι και τα δύο μέρη είναι ελεύθερα για γάμο.

•Βεβαίωση από τον Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών, της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην ξεπερνά τους δύο μήνες.

• Ταυτότητα.

•Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

•Πολιτικό διαζύγιο (αν είναι διαζευγμένοι) - σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου επιβεβαιώνοντας ότι αυτό είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του.

•Πιστοποιητικό θανάτου (αν είναι χήροι) του/της συζύγου.

•Απόδειξη γραπτής γονικής συναίνεσης σε περίπτωση που ένας από τους δύο ή και οι δύο ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών, αλλά να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους).

• Αναλύσεις αίματος για θαλασσαιμία, είτε από κυβερνητικό Νοσοκομείο, είτε από ιδιωτικό χημείο.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, που χρειάζεται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους για να συνάψουν πολιτικό γάμο, είναι:

•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Επίσημη Αρχή (π.χ. το Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών / Υπουργείου Εξωτερικών – Δημοτικών Αρχών – Πρεσβειών κ.λ.π.) της χώρας τους, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην ξεπερνά τους έξι μήνες.

• Διαβατήριο.

• Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

• Διαζύγιο (αν είναι διαζευγμένοι) – τελεσίδικο και αμετάκλητο.

• Πιστοποιητικό θανάτου (αν είναι χήροι) του / της συζύγου.

• Ένορκο Δήλωση σε περίπτωση αλλαγής ονόματος (αν αυτό διαφέρει από αυτό του διαβατηρίου).

• Απόδειξη γραπτής γονικής συναίνεσης σε περίπτωση που ένας από τους δύο ή και οι δύο ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών, αλλά να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους).

• Για αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση από τον Ληξίαρχο Γάμων του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου για την οικογενειακή τους κατάσταση, της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην ξεπερνά τους δύο μήνες.

Σημείωση: Τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή αγγλικά και να έχουν επικυρωθεί από Επίσημη Αρχή στη χώρα προέλευσης των ενδιαφερομένων ή από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο (τηλ.: + 357 22801130).

Σας προτείνουμε να μας στείλετε αντίγραφα όλων των εγγράφων σας εκ των προτέρων, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε ότι είναι αυτά που χρειάζονται προτού ταξιδέψετε στην Κύπρο και να σας δοθεί η δυνατότητα να σας συμβουλεύσουμε εάν τυχόν απαιτούνται περαιτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων του δήμου από Δευτέρα - Παρασκευή 8.00-14.00 στην παρουσία και των δύο ενδιαφερομένων. Τα τέλη του γάμου θα πρέπει να καταβληθούν σε μετρητά κατά την αίτηση.